Välkommen till vår psykologmottagning i Östersund

STORSJÖPSYKOLOGERNA

Storsjöpsykologerna i Östersund erbjuder behandling med KBT, kognitiv beteendeterapi, för ungdomar och vuxna samt handledning, parterapi och föräldrastöd. Vår idé är att ge evidensbaserad vård skräddarsydd efter patientens individuella behov. I våra övriga tjänster ingår även utbildning och kompetensutveckling till individer och personalgrupper.
Gå till Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Träffa en psykolog för KBT eller en kortare rådgivande kontakt.

Gå till Parterapi

Parterapi

Arbeta strukturerat med era problem eller fokusera på att utveckla relationen.

Gå till Föräldrastöd

Föräldrastöd

Utveckla föräldrarollen och minska konflikter och svåra situationer i vardagen.

Gå till Handledning / Utbildning

Handledning / Utbildning

Förbättra ert arbete med människor eller fokusera på kompetensutveckling inom ett specifikt område.

Om vår verksamhet

Med stöd i evidens
och i vår värdegrund

Vår verksamhet vilar på två grundvalar. Evidens och värdegrund.

Med evidens menar vi att den behandling och de tjänster vi ger ska vara välförankrade i forskning och att de människor som kommer i kontakta med oss ska uppleva att det medför skillnad i sina liv eller i sin verksamhet.

Med värdegrund menar vi att vårat bemötande och det vi gör i verksamheten ska styras av värderingar som medför nytta och välmående för hela samhället.


  • Vi står för alla människors lika värde och rättigheter. Alla individer som kommer i kontakt med oss ska, oavsett individuella grundförutsättningar, omständigheter eller livsval, bemötas med empati och respekt.

    Vi tror på människans potential för utveckling. För att åstadkomma förändring arbetar vi för att varje individ, grupp och handling ska förstås och bemötas utifrån sitt unika sammanhang.

    Vi utgår från ett helhetsperspektiv där miljöhänsyn, socialt ansvar och lokal utveckling vägleder arbetet.

Vi som arbetar här

Psykologer med bred kompetens

Anna Leiler

Leg. psykolog
Fil. dr. i psykologi
Leg. psykolog sedan 2009. Verksam inom Storsjöpsykologerna samt forskar och undervisar på Mittuniversitetet. Tidigare psykolog inom psykiatri och arbetsförmedling.

Peter Leiler

Leg. psykolog
Specialist i pedagogisk psykologi
Legitimerad psykolog sedan 2009. Verksam inom Storsjöpsykologerna samt som psykolog på Barn- och elevhälsan. Tidigare arbetat inom vuxenpykiatrin och BUP.